• panen_plastic_mahoni.png
 • PRODUCT DETAILS
 • BRUSH SERI II
 • Art No: 51815

  Brus serba Guna Jumbo SP 1815
  (Jumbo Brush SP 1815)
  Size: 8.2 x 5.5 x 5.9 cm
  MST: 120 buah (pcs)

 • Art No: 51816

  Brus serba Guna sedang SP 1816
  (Medium Brush SP 1816)
  Size: 12.8 x 6.5 x 3 cm
  MST: 120 buah (pcs)

 • Art No: 51817

  Brus serba Guna Besar SP 1817
  (Large Brush SP 1817)
  Size: 15.3 x 4.3 x 3.9 cm
  MST: 120 buah (pcs)

 • Art No: 51818

  Brus serba Guna Besar SP 1818
  (Large Brush SP 1818)
  Size: 13.8 x 6 x 6.3 cm
  MST: 120 buah (pcs)

 • Art No: 51819

  Brus serba Guna Jumbo SP 1819
  (Jumbo Brush SP 1819)
  Size: 15 x 5.5 x 7.5 cm
  MST: 96 buah (pcs)

 • Art No: 51820

  Brus serba Guna Besar SP 1820
  (Large Brush SP 1820)
  Size: 16.5 x 5.5 x 4 cm
  MST: 120 buah (pcs)